Opleiding & Advies

Na het afronden van mijn studie bestuurskunde in 1997 wist ik van heel veel onderwerpen heel weinig. Breed georiënteerd, maar niet de specifieke kennis om gericht aan de slag te gaan. Als uitzendkracht kwam ik bij een adviesbureau terecht en werd bij een waterschap geplaatst om aangiftes zuiveringsheffing te beoordelen. Een voor mij heel nieuw vakgebied. Dat bleek ongelofelijk leuk te zijn. Daar is de basis gelegd voor de liefde voor lokale belastingen. Na een aantal jaren in vaste dienst te zijn geweest bij het waterschap maakte ik de overstap terug naar het adviesbureau, waar ik de opdracht kreeg om een business zuiveringsheffing op te zetten. Binnen een aantal maanden reden we met vier man door heel Nederland. Van Veendam tot Rotterdam, van Doetinchem tot Groningen.

 

In 2002 kreeg ik de mogelijkheid om de overstap te maken naar de gemeentelijke belastingen in Amersfoort. Als fiscaal-juridisch beleidsadviseur kon ik me daar verder ontwikkelen. Het was ook in die periode dat een opleidingsinstituut een docent lokale heffingen zocht. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Na een aantal jaren als adviseur te hebben gewerkt werd ik teamleider heffing en invordering. In die rol was het optimaliseren van processen via de LEAN-methodes het speerpunt. Na vier jaar begon het inhoudelijk bezig zijn met de materie weer zodanig te kriebelen, dat ik weer als adviseur aan de slag ben gegaan. Het schrijven van verweren, verordeningen en beleidsnota’s en het directe contact met de politiek zijn voor mij de leukste onderdelen van het vak. Als adviseur werd ik begin 2014 voor bijna een jaar gedetacheerd bij de VNG. Een enorm mooie ervaring en bovendien een hele leuke tijd. Naast de algemene advisering van gemeenten heb ik me daar voornamelijk bezig gehouden met de nieuwe Wet BIZ en het Woningwaarderingsstelsel.

 

Begin 2014 is ook Lam Fiscaal opgericht. Vanuit Lam Fiscaal verzorg ik als gecertificeerd CRKBO-docent diverse opleidingen. De combinatie Amersfoort/Lam Fiscaal is prachtig, enerzijds om in Amersfoort te werken aan (het behouden van) een stabiel en krachtig fiscaal beleid en anderzijds via opdrachten mijn opgedane kennis met anderen te kunnen delen en van hen weer te kunnen leren.

 

 

Wilt u meer informatie, of wilt u mijn CV, dan kunt u die aanvragen via de contactpagina

 

Wellicht ontmoeten wij elkaar binnenkort! Ik kijk er naar uit!

 

 

 

© Kim Bakker 2016